Bronsweg 9 | 8211 AL | Lelystad | +31 (0)6 15838127 | dklelystad@eduvet.nl​ | Openingstijden: 09:00 – 17:00
Eduvet Dierenkliniek Lelystad

Eerstelijns patiëntenzorg

Eerstelijns patiëntenzorg

Neem contact op

In Eduvet Dierenkliniek Lelystad doen wij eerstelijns patiëntenzorg

Wat is het verschil tussen eerste-, anderhalve-, en tweedelijns patiëntenzorg?

In de eerste- en anderhalvelijns patiëntenzorg vinden we de allrounders, die, als eerste aanspreekpunt voor diergeneeskundige zorg naar schatting driekwart van de zorgvraag kunnen invullen. Eerste en anderhalvelijns practici benaderen een patiënt vanuit kennis en ervaring op diverse deelgebieden van het vak. De anderhalvelijns patiëntenzorg biedt meer ervaring, meer expertise en meer veterinaire vaardigheden. In de tweedelijns patiëntenzorg vinden we de specialisten; zij werken op de universiteit of in de (perifere) praktijk. Specialisten vullen, op verwijzing van de eerste- en anderhalvelijns praktijk, de rest van de zorgvraag in. Zij benaderen een patiënt vanuit kennis en ervaring op één enkel deelgebied van het vak.

Vanuit Eduvet Dierenkliniek Lelystad verwijzen wij in voorkomende gevallen naar onze collega’s in de anderhalve- of tweedelijns patiëntenzorg. In Eduvet Dierenkliniek Veenendaal wordt anderhalvelijns patiëntenzorg aangeboden.

Ervaringsdiergeneeskunde

Alle dierenartsen krijgen op de universiteit onderwijs in wetenschappelijke diergeneeskunde. Omdat in de praktijk de zorgvraag groter is dan alleen met wetenschappelijke diergeneeskunde kan worden ingevuld, maken practici bij meer dan driekwart van hun (be)handelingen gebruik van ervaringsdiergeneeskunde. Daartoe behoren ook de complementaire geneeswijzen, zoals fysiotherapie, manuele therapieën, plantgeneeskunde, acupunctuur en homeopathie.

Bij iedere patiënt stellen we eerst een reguliere ziektediagnose en maken we de balans op van de reguliere behandelingsmogelijkheden, ten aanzien van hun positieve effecten (genezen) en negatieve effecten (bijwerkingen). Als de positieve effecten niet opwegen tegen de negatieve, kiezen we in een aantal gevallen voor complementaire geneeswijzen. Vanuit Eduvet Dierenkliniek Lelystad verwijzen wij u naar de desbetreffende expert. In Eduvet Dierenkliniek Veenendaal wordt homeopathie aangeboden. 

Veilig geneesmiddel

Er wordt nog weleens gezegd, dat de reguliere geneeswijze altijd schadelijk is en de complementaire geneeswijze altijd veilig. Nog los van het feit dat beide beweringen niet kloppen, is het beter om een reguliere behandeling met acceptabele bijwerkingen in te stellen die wel effectief is dan een complementaire behandeling zonder bijwerkingen die niet effectief is. Anders gezegd: een veilig geneesmiddel dat niet werkt, is een waardeloos geneesmiddel.

Dierenarts Lelystad
Neem contact op